Informacje

PDSA – zmiany personalne w zarządzie i harmonogram działań

PDSA – zmiany personalne w zarządzie i harmonogram działań
W dniu 21 kwietnia br. odbyło się w Warszawie zgromadzenie członków branżowego stowarzyszenia Polish Digital Signage Association. W trakcie spotkania zaakceptowano zmiany personalne w zarządzie

W dniu 21 kwietnia br. odbyło się w Warszawie zgromadzenie członków branżowego stowarzyszenia Polish Digital Signage Association. W trakcie spotkania zaakceptowano zmiany personalne w zarządzie oraz ustalono harmonogramy działań dla grupy ds. edukacji rynku i grupy ds. badań.

W zarządzie stowarzyszenia Polish Digital Signage Association nastąpiły zmiany osobowe. Z funkcji członków zarządu zrezygnowali: Piotr Micorek z POL-TV Multimedia oraz Robert Załupski, reprezentujący OOH Magazine. Na ich miejsce powołano nowych przedstawicieli zarządu: Benitę Jakubowską z firmy Media Point Group oraz Paulinę Zyśk-Lisicę z Wirtualnej Polski.

Ponadto w trakcie zgromadzenia ustalono harmonogram pracy dla grupy ds. badań. Kluczowa kwestia to w chwili obecnej wybór firmy, która wykona specjalistyczne badania sektora Digital Signage. Zdecydowano, że do 3 miesięcy PDSA zleci wybranej firmie wykonanie takich badań. Będą one obejmowały dane dotyczące: poziomu wiedzy na temat DS, wizerunku branży w Polsce oraz jej atrakcyjności dla potencjalnych odbiorców. Zweryfikowane zostaną również postawy zakupowe, a także dane, mogące pomóc w przygotowaniu działań promocyjnych na rzecz rozwoju DS. Firma badawcza będzie też dla PDSA przeprowadzać ankiety, mające na celu pozyskanie obiektywnych opinii użytkowników DS, co do skuteczności systemu i jego efektywności biznesowej.

Ustalono też harmonogram prac grupy ds. edukacji rynku. Głównym celem tej sekcji będzie dalsze rozwijanie świadomości DS w sektorze mediowym. Po pierwszym, marcowym spotkaniu, zorganizowanym dla marketerów i mediaplannerów, planowane są już kolejne konferencje. Spotkania te stanowią część strategii edukacyjnej, polegającej na systematycznym informowaniu branży reklamowej o potencjale systemów Digital Signage. PDSA czyni to m.in. poprzez prezentowanie najnowszych wyników badań, prowadzonych w Polsce przez uznanych specjalistów, zajmujących się branżą DS.

Kolejna decyzją, jaką podjęto w trakcie zgromadzenia jest ogłoszenie naboru na stanowisko managera PDSA. Osoba ta będzie odpowiedzialna za reprezentowanie stowarzyszenia i koordynację prac jego członków.

A to już wiesz?  Tuner naziemnej telewizji cyfrowej BLOW DVB-T

O POLISH DIGITAL SIGNAGE ASSOCIATION:
Polish Digital Signage Association to platforma porozumienia głównych firm branży Digital Signage w Polsce, wspieranych przez międzynarodowe instytucje związane z rynkiem dynamicznej komunikacji marketingowej. PDSA skupia wokół siebie firmy działające w sektorze cyfrowego przekazu reklamowego i informacyjnego, którym zależy na rozwoju branży w Polsce, wymianie doświadczeń i opracowaniu spójnych standardów. W ramach swojej działalności PDSA współpracuje z wieloma specjalistami branży reklamowej, badawczej i nowych technologii. Główne cele statutowe realizowane przez stowarzyszenie to: edukowanie rynku, integracja branży, organizacja szkoleń i warsztatów.

Źródło: PDSA

http://www.4press.pl/index.php?p=11583

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy