Wiadomości branżowe

PDSA – przygotowania do kompleksowych badań sektora Digital Signage

PDSA – przygotowania do kompleksowych badań sektora Digital Signage
Grupa ds. standaryzacji badań DS, powołana przez stowarzyszenie PDSA, zakończyła pierwszy cykl spotkań z firmami badawczymi. Gośćmi Polish Digital Signage Association byli przedstawiciele: ARC Rynek

Grupa ds. standaryzacji badań DS, powołana przez stowarzyszenie PDSA, zakończyła pierwszy cykl spotkań z firmami badawczymi. Gośćmi Polish Digital Signage Association byli przedstawiciele: ARC Rynek i Opinia, SMG/KRC oraz PENTOR Poznań. Spotkania zorganizowano w celu ustalenia priorytetów badawczych oraz doboru metodologii, która pozwoli efektywnie scharakteryzować rynek DS.

Grupa ds. standaryzacji badań DS, działająca w ramach Polish Digital Signage Association, to zespół przedstawicieli takich firm jak Call2action, PRN, IMS, POL-TV Multimedia, 3Space oraz AD – VISION.PL. Wspólnie z nimi, w trakcie spotkania, obradowali przedstawiciele domów badawczych w celu ustalenia metodologii badań sektora Digital Signage.

Oszacowano, że koszt tych badań i stworzenia metodologii wyniesie od 500 tysięcy do 1 mln zł, a czas realizacji projektu wstępnie określono na okres od 6 do 10 miesięcy.

W trakcie debaty rozważano m.in. zastosowanie w badaniach systemu iCapture, który umożliwia pomiar faktycznej oglądalności. System ten zlicza osoby oglądające przekaz na nośnikach DS z dokładnością wyższą, niż jakakolwiek inna technologia pomiaru bezpośredniego czy pośredniego (możliwy jest podział na płeć, wiek i wg interwałów czasowych). Pozwala to na sprawdzenie rzeczywistej efektywności mediów reklamowo-informacyjnych i ekranów.

Wstępnie jednak uznano, że najbardziej realna i najszybsza do zrealizowania jest propozycja ośrodka badawczego PENTOR. Badania mają dotyczyć obecnego stanu Digital Signage w Polsce, a przede wszystkim zdefiniować poziom świadomości respondentów w zakresie istnienia tego kanału komunikacji i jego możliwości. Badania zaproponowane przez PENTOR z pewnością mogłyby stanowić też dobre narzędzie dla działów sprzedaży, a równocześnie być projektem edukującym rynek w zakresie Digital Signage.

Ostateczne decyzje co do wyboru metodologii zapadną na walnym zgromadzeniu członków PDSA, podczas którego Grupa ds. standaryzacji badań DS przedstawi najlepsze propozycje.

O POLISH DIGITAL SIGNAGE ASSOCIATION:
Polish Digital Signage Association to platforma porozumienia głównych firm branży Digital Signage w Polsce, wspieranych przez międzynarodowe instytucje związane z rynkiem dynamicznej komunikacji marketingowej. PDSA skupia wokół siebie firmy działające w sektorze cyfrowego przekazu reklamowego i informacyjnego, którym zależy na rozwoju branży w Polsce, wymianie doświadczeń i opracowaniu spójnych standardów. W ramach swojej działalności PDSA współpracuje z wieloma specjalistami branży reklamowej, badawczej i nowych technologii. Główne cele statutowe realizowane przez stowarzyszenie to: edukowanie rynku, integracja branży, organizacja szkoleń i warsztatów.

A to już wiesz?  Wygoda i piękno zamknięte w nowym żelazku MPM

Źródło: PDSA

http://www.4press.pl/index.php?p=11469

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy