Wiadomości branżowe

Lars G. Josefsson wybrany prezesem stowarzyszenia Eurelectric

Prezes i Dyrektor Naczelny firmy Vattenfall, pan Lars G. Josefsson, został wybrany nowym prezesem stowarzyszenia Eurelectric reprezentującego paneuropejską branżę energetyczną. W czasie odbywającej się w dniach 15-16 czerwca dorocznej

Prezes i Dyrektor Naczelny firmy Vattenfall, pan Lars G. Josefsson, został wybrany nowym prezesem stowarzyszenia Eurelectric reprezentującego paneuropejską branżę energetyczną.

W czasie odbywającej się w dniach 15-16 czerwca dorocznej konferencji w Barcelonie, Rada stowarzyszenia jednogłośnie wybrała pana Josefssona na stanowisko prezesa z 3-letnią karencją.  

„Energia elektryczna wytwarzana przy niskiej emisji oraz właściwie funkcjonujący rynek zglobalizowany mogą stanowić dużą część odpowiedzi na wyzwanie, jakim jest globalna zmiana klimatu,” stwierdził zwracając się do tej organizacji prezes Josefsson. Podkreślił również potrzebę „zelektryfikowania przyszłości Europy w energetycznie wydajny sposób” oraz poprawy wydajności energetycznej na wszystkich poziomach społeczeństwa. 

Lars G. Josefsson, który piastuje funkcję Prezesa i Dyrektora Naczelnego Vattenfall od roku 2000, przez ostatnie trzy lata był wiceprezesem tej organizacji. W sposób czynny poruszał kwestie kluczowe dla przemysłu energetycznego. 

The Union of the Electricity Industry – Eurelectric – to stowarzyszenie branżowe reprezentujące wspólne interesy przemysłu energetycznego w skali paneuropejskiej oraz posiadające podmioty stowarzyszone na kilku innych kontynentach. Misją Eurelectric jest wspomaganie procesu rozwoju i konkurencyjności przemysłu energetycznego i promowanie roli, jaką pełni energia elektryczna w rozwoju społeczeństwa. W skład stowarzyszenia wchodzi 33 członków pełnych, w tym członkowie ze wszystkich 27 Państw Członkowskich UE, jak również państwa, które aktualnie prowadzą negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii oraz pozostałe kraje Europy będące członkami organizacji OECD.  Prezesa Eurelectric w pracy wspomaga wiceprezes, którego kadencja również trwa trzy lata. Na tę funkcję wybrano Fulvio Conti, Prezesa i Dyrektora Naczelnego grupy ENEL, wiodącej włoskiej grupy energetycznej.

A to już wiesz?  Vattenfall - Siekierki: budowa Akumulatora Ciepła

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy